Dokument

Här erbjuder föreningen de dokument som är bra att ta del av och känna till när det gäller vår bostadsrättsförening.

Söker ni dokumentation om er lägenhet eller om huset så finns allting hos styrelsen i kansliet på Örsvängen 7. Vissa dokument finns även att tillgå i föreningslokalen på Örsvängen 5.