Styrelsen 2019-2020

Styrelsen nås på föreningens kansli, beläget på Örsvängen 7 i entréplanet. För tillfället kommer man dit genom att gå via bakdörren till fastigheten. Styrelsen består av 5 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter.

På måndagar jämna veckor hålls öppet hus för boende vid kansliet, mellan 18:00-18:30. Där kan man prata direkt med styrelsen i enrum, om man har frågor eller annat man vill ta upp.

Förenings styrelse består 2019-2020 av följande:

  • Ordförande: Jörgen Eriksson
  • Vice Ordförande: Anders Franzén
  • Kassör: Mattias Berglund
  • Sekreterare: Robel Ghebretensae
  • Ledamot: Lars Wallinder
  • Suppleant: Britta Eskils
  • Suppleant: Dick Ernmark