Styrelsen 2023-2024

Föreningens kansli är beläget på Örsvängen 7 i entréplanet. Dit kommer man via bakdörren till fastigheten.

På måndagar jämna veckor hålls öppet hus för boende vid kansliet, mellan 18:00-18:30. Där kan man prata direkt med styrelsen i enrum, om man har frågor eller annat man vill ta upp.

Förenings styrelse består 2023-2024 av följande:

  • Ordförande: Anders Franzén
  • Vice Ordförande: Monica Ringheim
  • Kassör: Mattias Berglund
  • Sekreterare: Britta Eskils Janse
  • Ledamot: Dick Ernmark
  • Suppleant: Martin Skogmar
  • Suppleant: Jonas Borg