Kontakt

Det finns olika sätt att komma i kontakt med styrelsen och beskrivs nedan:

  • Ring telefon 08-412 018 27 och tala in ett meddelande. Någon i styrelsen hör av sig till dig så snart det praktiskt är möjligt.
  • Skicka e-post till styrelsen@blaelden2.se . Meddelandet går till alla i styrelsen och någon återkommer till dig så snart det är möjligt.
  • Lämna ett meddelande i föreningens brevlåda i trapphuset på Örsvängen 7.
  • På måndagar vid jämna veckor hålls ett öppet hus i kanslilokalen på Örsvängen 7, vid tvättstugan, mellan 18:00 och 18:30.

Alla styrelsemedlemmar har tystnadsplikt.