Mer om föreningen

Brf Blåelden 2 bildades i slutet av 2006 och i början av 2009 förvärvades fastigheten från fastighetsbolaget Förvaltaren AB i Sundbyberg. Fastigheten består av tre åttavåningshus uppförda 1965. Dessa inrymmer sammanlagt 96 lägenheter med adresser Örsvängen 3, 5 och 7. Hälften av lägenheterna består av rymliga tvåor, resten av treor och fyror. Tomten är friköpt och ägs av föreningen.

Varje byggnad består av 32 lägenheter med fyra lägenheter på varje våningsplan. På bottenplan i samtliga byggnader finns tvättstuga, cykelrum och barnvagns/rullstolsrum samt lägenhetsförråd. I huset Örsvängen 7 finns föreningens kansli och i Huset Örsvängen 5 en föreningslokal, båda i bottenplan.

På gården bakom Örsvängen 5 finns en uteplats med en fast grill och bord med bänkar. En mindre lekplats med sandlåda och ett par fjädergungor finns bakom huset Örsvängen 3

Parkeringsplatser finns för uthyrning till medlemmarna, för besökande finns en gästparkering med parkeringsautomat.