För boende

Medlem i Brf Blåelden 2

Som medlem har du möjlighet att påverka ditt boende via årsstämman. Där kan du vara med och fatta beslut om ärenden som rör föreningens verksamhet såsom ekonomi, styrelsens sammansättning, underhåll av husen och andra väsentliga ändringar som påverkar ditt boende. Varje medlem har möjlighet att inför årsstämman inkomma med motioner om allt som rör föreningen.

Ditt ansvar som medlem

Lite förenklat kan man säga att föreningen svarar för underhållet av alla gemensamma ytor och att det som föreningen inte svarar för är ditt ansvar som medlem. Föreningen har i praktiken överlåtit på föreningens medlemmar att svara för en stor del av underhållet. Hur omfattande detta ansvar är är delvis reglerat i bostadsrättslagen men framgår framför allt av föreningens stadgar.

Enligt lagstiftning och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Som medlem har du ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Det innebär att du även har ett ansvar för gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.

Observera att du som medlem även ansvarar för familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare som utför arbeten åt dig. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.

Låssystem med nyckelbricka och porttelefon

Nyckelbricka

Entrédörren öppnas med nyckelbricka eller porttelefon. Varje lägenhet har tilldelats tre stycken nyckelbrickor som även används till att låsa upp dörrar till övriga lokaler som man har behörighet att besöka, till exempel källarutrymmen, cykelrum och lägenhetsförråd. Brickan används även i tvättstugans bokningsterminal för att boka eller avboka tid och för att öppna dörren till tvättstugan. Det går bra att beställa fler nyckelbrickor till låssystemet mot en avgift. Vänd dig till styrelsen om du vill ha fler brickor, om en bricka har kommit bort eller om den inte fungerar.

Nycklar och inpasseringsbrickor

Vid förlust av inpasseringsbricka ska detta omedelbart anmälas till styrelsen. Brickan är en värdesak och ska följa med bostaden. För varje bostad finns det 3 stycken brickor (dessa delades ut i samband med inflyttning). När styrelsen får information om borttappad inpasseringsbricka kommer brickan att avprogrammeras. Detta för att skydda oss från ovälkomna besök i trapphus och källare.

Porttelefon

Det finns porttelefon med ett portregister över alla boende i huset. När du får besök, ringer den upp dig via hemtelefonen eller mobilen och du låser upp porten från din lägenhet. Porten öppnas genom att du trycker 5 på telefonens knappsats. Nattetid då portregistret är avstängt ber du ditt besök att använda porttelefonens knappsats i stället och via den ringa upp dig i lägenheten. Du öppnar som vanligt genom att trycka 5 på din telefon. Öppna aldrig porten för någon du inte känner!

Bostadsrättsförsäkring

Att vi som bostadsrättsinnehavare har ansvaret för det inre underhållet i våra lägenheter innebär att vi själva ska åtgärda skador, som uppstår i den egna bostaden. Det är därför viktigt att ha en försäkring som täcker sådana skador.

I Brf Blåelden 2 är vi alla skyldiga att teckna en bostadsrättsförsäkring. Man kan antingen teckna en extra försäkring som tillägg till hemförsäkringen eller en speciell hemförsäkring till bostadsrätten.

Månadsavgifter och hyror

Eftersom vi som bor i en bostadsrättsförening inte hyr våra lägenheter, betalar vi inte heller någon ”hyra”. Istället betalar vi ”månadsavgift”. Den är till för att täcka de gemensamma kostnader föreningen har för bland annat vatten, värme, förvaltning och fastighetsskötsel.

 Månadsavgift och hyra för parkeringsplats betalas i förskott vid slutet av varje månad till SBC (se nästa punkt) med de avier som skickas ut varje kvartal. Har du frågor eller vill betala hyran eller avgiften till föreningen via autogiro, kan du ringa SBC på telefon 0771-722 722.

SBC

SBC, Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation, är en intresseorganisation för bostadsrättsföreningar. Som medlem i organisationen har vi i Brf Blåelden 2 gett SBC i uppdrag att sköta vår administrativa förvaltning när det gäller bland annat bokföring, inkassering av månadsavgifter och hyror samt utbetalning av våra fakturor. SBC informerar oss löpande om nya lagar och kan vid behov bistå föreningen med juridisk rådgivning.

Information som berör dig kan du se på SBC:s hemsida under rubriken Vår Bostadsrätt. Kontakta SBC´s kundtjänst på telefonnummer 0771-722 722 om du behöver hjälp med inloggning.

Märkning av lägenheterna

På utsidan av lägenhetsdörren finns två olika nummerskyltar. Det längre numret är avsett för internt bruk såsom administration av överlåtelsehandlingar, pantbrev och annat som rör lägenheten.

Det andra numret som består av fyra siffror är ditt lägenhetsnummer till Skatteverket och Folkbokföringen. Förväxla inte numren för att inte bli skriven hos din granne! Är du osäker, hör med styrelsen.

Andrahandsuthyrning

För upplåtelse av bostadsrätt i andra hand krävs styrelsens godkännande. Begäran om godkännande ska vara skriftlig och göras på en blankett som styrelsen tillhandahåller.

Godkända anledningar är exempelvis provsamboende, vistelse på sjukhus, studier och arbete på annan ort. Styrelsen beviljar som huvudregel andrahandsuthyrning för ett år i taget, därefter måste ny ansökan göras.

I samband med andrahandsuthyrning är medlemmen ansvarig mot föreningen för alla förpliktelser.

Från januari 2019 tar BRF Blåelden2 ut en administrativ avgift för all ny andrahandsuthyrning med 350 kronor per månad.  Avgiften tas ut månadsvis under den period som lägenheten hyrs ut. Som tidigare måste all andrahandsuthyrning godkännas av styrelsen.

Enligt stadgarna är avgiften begränsad till högst 10 % av prisbasbeloppet per lägenhet och år. 

Fyll i denna blankett för att ansöka om andrahandsuthyrning.

Komplettering av uppgifterna i medlemsregistret

Vid oförutsedda händelser som vattenskada, brand eller någonting annat akut i fastigheten är det viktigt att snabbt nå lägenhetsinnehavaren. Förhoppningsvis slipper vi sådana situationer men skulle det hända något och vi inte kan nå lägenhetsinnehavaren, är det till stor hjälp om vi i medlemsregistret har kontaktuppgifter till en närstående person som vi kan nå i stället. Kontakta styrelsen för komplettering av uppgifterna!

Medlemsinformation

Styrelsen skickar ut aktuell medlemsinformation genom utdelning i brevinkastet. Ambitionen är att även erbjuda informationen elektroniskt för den som hellre vill ha det alternativet.  Viktig och akut information sätts ut även i hissen och på anslagstavlan vid entrén samt här på hemsidan.

Trivsel och ordning

Vissa regler behövs i ett bostadsområde, där många ska leva och samsas. I vår förening har vi ett antal ordnings- och trivselregler. De gäller för oss alla som bor här men innefattar även andra familjemedlemmar, våra gäster, andrahandshyresgäster och hantverkare som utför arbete i våra lägenheter. Betrakta reglerna som trivselråd för meningen med dem är att vi alla ska trivas tillsammans.

Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse av styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men även utomhus på altaner, balkonger, takterrasser och föreningens gemensamma område.

Aktsamhet

Var därför rädd om och vårda vår förenings egendom väl. Tänk på att kostnader för underhåll och reparationer av fastigheten betalas av föreningens alla medlemmar gemensamt. Genom att visa aktsamhet så att inget skadas eller föranleder fördyrat underhåll kan vi alla hjälpa till att hålla boendekostnaderna nere. Vid akut skada kontakta styrelsen.

Ljudnivå

Vill du lyssna på grannens radio och tv? Eller väckas av oväsen från grannen? Naturligtvis inte! Dämpa därför ljudet och för inget oväsen. Detta gäller dygnet runt men är extra angeläget mellan kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Extra hänsyn krävs dessutom när det utförs reparationsarbeten i lägenheten. Ljud från borrning och liknande arbeten går igenom golv och väggar så avstå från sådana arbeten före kl 08.00 och efter kl. 20.00.

Ska du ha en större fest med många vänner?

  • Sätt i god tid upp lappar om detta i din trappuppgång
  • Prata med dina närmaste grannar innan festen
  • Se till att det inte blir högljutt vare sig inomhus eller på balkongen, särskilt viktigt att tänka på efter klockan 22.00

Störningar och klagomål

Vi får inte utsätta våra grannar eller andra som bor i omgivningen för störningar i sådan grad att det försämrar deras bostadsmiljö. Vi ska iaktta sundhet, ordning och gott skick inom och utom våra hus.

Men skulle någon i din omgivning uppträda störande, kanske vid upprepade tillfällen, ring på och berätta för den som stör hur du upplever situationen. Blir det ingen bättring, vänd dig till styrelsen. För att styrelsen ska kunna agera måste klagomålet preciseras.

Balkonger

Det är inte tillåtet att använda balkongen för grillning med grillkol. Balkonglådor placeras innanför balkongräcket. För markiser och inglasning krävs styrelsens godkännande. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen, men däremot inte piska eller skaka mattor.

Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka på din balkong eller uteplats eftersom röken kan sugas in i närliggande lägenheter. Självklart är det förbjudet att kasta ut fimpar och annat skräp från balkongen.

Mata fåglar på vintertid är trevligt men lägg inte ut mat till fåglar på balkongen eller fönsterbrädet. Fåglarna är vackra att se på men tyvärr skräpar de ner en hel del. De tappar också mat, som sedan lockar råttor och möss till huset.

Entré och trapphus

Det här är utrymningsvägar. Därför är det inte tillåtet att placera några lösa föremål i våra entréer eller trapphus, inte ens utanför den egna lägenhetsdörren. Det är inte heller tillåtet att röka i trappuppgångar och entréer. Fimpar utomhus får man plocka efter sig.

Försiktighet med eld

Särskild aktsamhet krävs med eld så brand inte kan uppstå. Tänk på detta vid till exempel grillning och placera inte marschaller alltför nära husfasader, träd och buskar. Ha uppsikt över brinnande ljus och försäkra dig om att inga levande ljus eller cigaretter och fimpar lämnas osläckta. Varje lägenhet ska dessutom vara utrustad med en fungerande brandvarnare.

Cyklar, barnvagnar, rullstolar och rullatorer

Cyklar ska förvaras i cykelrum och där får endast cyklar förvaras. Mopeder får inte förvaras i våra gemensamma utrymmen. Barnvagnar, rullatorer och rullstolar liksom permobilar förvaras i eget rum vid entrén. Parkera cykeln så att du inte hindrar andra att komma åt sina cyklar. Rensa även bort sådant du inte behöver!

Tvättstuga

I bottenvåningen i varje hus finns en tvättstuga med tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp samt mangel. Notera att vi inte får tvätta mattor i tvättmaskinerna, de är endast avsedda för hushållstvätt.

Du kan boka tvättpass via föreningens hemsida http://blaelden2.se/tvattstuga/ eller med din nyckelbricka direkt på terminalen utanför tvättstugan. Följ instruktionerna. För att kunna boka en tid via hemsidan behöver du inloggningsuppgifter för tvättstugornas bokningssystem. Saknar du kod för inloggning till tvättstugan, kontakta styrelsen.

Föreningslokal

Föreningen har en medlemslokal i bottenplanet i anslutning till tvättstugan i 5:ans hus. Särskilda ordningsregler gäller.

Här kan medlemmarna träffa varandra, Trivselgruppen brukar träffas här ett par gånger i månaden. Här finns även en bokhylla med böcker som medlemmarna har skänkt och som man gärna får låna hem.

Lokalen går även att hyra för övernattning. Regler för uthyrning finns uppsatta i lokalen. Där finns även information om priser och hur bokning och debitering av hyran går till. Kontakta styrelsen när om du vill boka lokalen. När lokalen är uthyrd och låst med nyckel fungerar inte koden.

Här kan du läsa de regler som gäller för föreningslokalen.

Parkering

Föreningen har för närvarande 76 parkeringsplatser att hyra ut till medlemmarna, både med och utan elstolpe. Kortast hyrestid för parkeringsplats är tre månader. Ofta är det kö till en parkeringsplats, så kontakta styrelsen för närmare information. Det finns även en gästparkering med parkeringsautomat.
Ansökan om p-plats.

Vill du ha Autogiro?

Det kan enklast ordnas om du via din Internetbank går in och söker autogiro på föreningens namn, OBS, sök inte efter SBC.

Eller ladda hem och fyll i denna blankett (PDF)

Om det inte fungerar eller går bra kan du alltid ringa till SBC Kundtjänst 0771-722 722 så skickar dom över en blankett som du fyller i och återsänder till oss.

ELEKTRICITET

Elnätsdistributör till Brf Blåelden 2 är Vattenfall.

I lägenheterna har vi 230 volt och 1-fas. Undantag är lägenheterna om 4 rok som har 3-fas.

Fastighetsskötsel och service

Brf Blåelden 2 anlitar ett antal entreprenörer som har hand om den löpande skötseln och tillsynen av våra fastigheter och gårdar. Här kan det ske ändringar under året så aktuell information om vilka företag vi anlitar lämnas via anslag i porten och på vår hemsida. Eventuella ändringar meddelas även via medlemsutskick.

Anmälan om fel i fastigheten

Fel som uppstått i de allmänna utrymmena i våra fastigheter anmäler du i första hand till styrelsen. För akuta fel kan du kontakta entreprenören direkt. När du gör en felanmälan direkt till entreprenören informera styrelsen så att utfört arbete och faktura kan kontrolleras!

LEDA: 08-83 63 00
Bredband2: 0770-811 000
Otis Hiss: 0200-21 21 11

TV, Bredband och telefoni

Fastigheten är ansluten till Tele2:s kabelnät och via fibernät levererar Bredband2 internetanslutning på upp till 1000 Mbps/s till alla boende. Dessa tjänster ingår i månadsavgiften och tilläggstjänster kan beställas mot en avgift via leverantörerna.

Sophantering

Utanför varje hus finns sopinkast som är anslutna till ett system med sopsug. Dina sopor skall sorteras i matavfall, restavfall och tidningar. Bara hushållsavfall får kastas i sopinkasten. Nya påsar för matavfall finns i medlemslokalen. För att undvika stopp i systemet får man inte slänga skrymmande förpackningar. Förpackningar av plast, kartong och metall kan lämnas i behållarna på den närmaste återvinningsstationen som finns på parkeringen mittemot Örsvängen 9.

Vi har inget grovsoprum men för den skull är det inte tillåtet att dumpa grovsopor i källargångar, barnvagnsrum, cykelrum eller någon annanstans i huset. De ska lämnas till återvinningen.

Återvinningsstation

Returpapper annat än tidningar, småbatterier, glas-, kartong-, plast- och metallförpackningar lämnas på återvinningsstation, den närmaste finns på Örvallens parkering mittemot Örsvängen 9.

Mobil insamling av grovsopor

Boende själva ansvarar för att ta sina grovsopor till återvinningsställena. Schema för kommunens mobila insamling Returen. Där kan man lämna in flera typer av grovsopor, till exempel möbler, cyklar och porslin, men ingenting med sladd och inget farligt avfall.

Mobil återvinningscentral

Kommer till Örvallens parkering mittemot Örsvängen 9 några gånger per termin. Där kan man i princip lämna samma avfall som kan lämnas till den stora återvinningscentralen, alltså även farligt avfall såsom kemikalier, målarfärg mm samt elektronik, ljuskällor och batterier av olika slag.

Förändra och bygga om i lägenheten

Som bostadsrättsinnehavare får du göra en hel del ändringar i din lägenhet. Men föreningen äger huset och måste rimligtvis känna till och ibland få vara med och ha inflytande över vad som händer med lägenheterna.

Mindre förändringar får du göra utan styrelsens tillstånd, till exempel måla om och sätta upp nya tapeter, lägga nya golv, byta ut skåp och vitvaror i köket. Men för mer omfattande förändringar krävs styrelsens tillstånd. Exempel på mer omfattande förändringar är att ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. För säkerhets skull är det alltid bra att kontakta styrelsen innan du sätter igång! Detta gäller oavsett om du behöver styrelsens tillstånd eller inte. Tänk också på att du som medlem ansvarar för hantverkare som utför arbeten åt dig

Under arbetets gång är det ditt ansvar att se till att gemensamma ytor såsom trapphus, entré och hiss hålls fria och rena. Du städar naturligtvis upp efter dig och forslar bort byggavfallet så snart renoveringen är klar!

Om styrelsen

På årsstämman väljer medlemmarna en styrelse som tar på sig ansvaret att sköta föreningens löpande förvaltning och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår en mängd uppgifter, allt från att lösa vardagsproblem som krånglande dörrar till mer komplicerade frågor av ekonomisk och teknisk karaktär.

Uppdraget handlar också om att lyssna på hur medlemmarna vill utveckla sitt boende, skapa trivsel och en generös atmosfär i föreningen.

Här finns information om nuvarande styrelse: Styrelsen 2018-2019