För nyinflyttade

Varje lägenheten har 3 brickor till entrésystemet, men fler kan köpas till från styrelsen för en pantavgift på 200 kr. I lägenheten skall det också finnas en box för att ansluta dig till bredbands-TV i Sundbybergs stadsnät – denna låda tillhör lägenheten och inte den boende. Det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att boxen finns kvar i lägenheten, så se till att den som flyttar inte tar med sig lådan. Kontakta styrelsen om du har fått för få brickor eller om du saknar din box vid inflyttning.

Styrelsen tar gärna emot kompletterande kontaktuppgifter så att boende och närstående kan nås vid olyckor eller med brådskande information. Ladda ner formuläret som PDF eller för Word och lägg den infyllda blanketten i kanslibrevlådan i 7:ans port.

Se boende-sidan för mer information.

Styrelsen vill påminna alla nyinflyttade om att teckna försäkringar och elabonnemang för lägenheten.

Märkning av lägenheterna

Lägenhetsbeteckningen på plaketten som sitter utanför lägenhetsdörren är för internt bruk. Den märkning som Skatteverket och andra statliga myndigheter använder sig av saknades alltså fram till nyligen, men finns nu uppsatt på varje dörr. Enligt Skatteverket är vi skyldiga att märka ut samtliga lägenheter med rätt lägenhetsnummer (fyra siffror). Är du osäker om fel uppgifter är registrerade hos Skatteverket ring 0771-567 567 och begär uppgifter från Folkbokföringen. Ni kan även kontrollera om era uppgifter är rätt genom att titta på denna förklarande bild. Se dokumentarkivet för fler exempelbilder.

Observera att rätt lägenhetsnummer finns nu uppsatt på samtliga lägenhetsdörrar, t.ex. LGH1201 på den lägenhet som tidigare haft en märkning som slutar på 1204, vilket är det interna numret.