Tvättstuga

Bokningar av tvättstugan i ditt hus görs antingen via webbportalen, onlinebokning av tvättstuga, eller direkt på terminalen utanför tvättstugan.

För att kunna boka en tid behöver du ha dina inloggningsuppgifter för tvättstugornas bokningssystem. Saknar man kod för inloggning till tvättstugan kontaktar man styrelsen.

Styrelsen behöver det interna lägenhetsnumret för den boende, så var tydlig med vem det är som eftersöker tillgången till tvättstugan, antingen genom att specificera lägenhetsnumret själv eller meddela lägenhetsinnehavarens namn.

Instruktioner för bokning via terminal

Starta Terminalen

 • Aktivera med brickan
 • Följande alternativ visas på skärmen:
 • Boka
 • Visa/Avboka
 • Öppna

Bokning av tvättpass

 • Ställ markören på Boka.
 • Tryck på grön knapp
 • Flytta markören med piltangenten till önskad dag och tid.
 • Bokade pass visas som — .
 • Lediga pass visas med ett N.
 • Tryck på grön knapp.
 • Bekräfta bokningen med Ja och tryck på grön knapp.

Avboka pass

 • Flytta markören till Visa/Avboka.
 • Tryck på grön knapp. (Om du har fler bokningar väljer du vilket pass som ska avbokas med hjälp av pilarna)
 • Tryck på grön knapp.
 • Bekräfta avbokningen med Ja och tryck på grön knapp.

 Visa egna bokningar

 • Flytta markören till Visa/Avboka
 • Tryck på grön knapp
 • Välj bland dina bokningar med pilarna

 Öppna dörren

 • Flytta markören till Öppna
 • Tryck på grön knapp

Vid fel/ångra 

 • Tryck på röd knapp tills du kommer till den meny du önskar

Notera att man måste påbörja ett tvättpass senast 30 minuter efter starttiden, dvs man måste aktivera med brickan på terminalen. Det gäller även om dörren till tvättstugan står öppen. Gör man inte detta kommer tvättpasset markeras som ledigt i bokningssystemet och någon annan kan boka passet.